e-mail:

Polityka prywatności i plików cookies

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii na stronie internetowej http://freshdata.pl.

Administratorem strony jest Adam Major, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Freshdata Adam Major, ul: Zarembiny 4/28, 85-792 Bydgoszcz ; NIP: 554-238-79-20.

Z administratorem można skontaktować się poprzez pocztę elektroniczną .

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszego dokumentu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – Adam Major, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Freshdata Adam Major,
 2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem http://freshdata.pl,
 3. Użytkownik – każdą osobę, która korzysta ze Strony.

§ 2
Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularza zamówienia usług lub mailowo.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza (lub przekazane mailowo) zamówienia usług (np. hostingowych) przetwarzane są w celu realizacji umowy w tym do wystawienia i przesłania Użytkownikowi faktury VAT dokumentującej zakup.
  Podstawa prawna artykuł 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO
 4. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówionych przez Użytkownika usług.
 5. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora
 9. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującemu podmiotowi:
  • Hetzner Online GmbH, ul. Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Niemcy, VAT: DE812871812 – gdzie dzierżawi serwery dedykowane,

§ 3
Pliki cookies

 1. Strona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie pliki tekstowe, przechowywane na urządzeniu (np. przeglądarce internetowej zainstalowanej na komputerze) Użytkownika.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Użytkownik może w każdym momencie usunąć cookies zapisane w swojej przeglądarce.

§ 4
Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań (prośby o pliki np. index.html) do serwera WWW, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi zawierają m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 4. Zawartość logów nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
 5. Logi serwera służą pomocą w celu zapewnienia poprawności działania strony oraz do administracji serwerem.

§ 5
Prywatność dzieci

 1. Celowo nie zbieramy i nie przetwarzamy Danych osobowych dzieci poniżej 16 roku życia. Nasze usługi nie są skierowane dla dzieci poniżej 16 roku życia.
 2. Jeśli dowiesz się, że Twoje dziecko przekazało nam swoje dane osobowe bez Twojej zgody, proszę powiadom nas o tym jak najszybciej.
 3. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy jakiekolwiek Dane osobowe od dzieci poniżej 16 roku życia, niezwłocznie podejmiemy kroki w celu usunięcia takich informacji.